Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Közlekedés
Közlekedés
KRESZ (FINOM)Hangolás
A kormány november végén fogadta el a KRESZ módosítását. 2010. január elsejével életbe lépnek a kormány november végén elfogadott KRESZ szabály-módosításai. A 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, melyet mi KRESZ néven ismerünk, több mint 60 ponton változik.
A módosítás fő célja a védtelen közlekedők, gyalogosok és kerékpárosok védelme, de fokozott figyelmet érdemel a sebességkorlátozások változása is - számol be a penzcentrum.hu.
Lássuk a medvét!


3500 kg megengedett össztömegig egységesülnek a sebességhatárok.
Eddig a 2500 kg fölötti járművekre alacsonyabb sebességhatárok (80-70-50 km/h) vonatkoztak. A módosítással 3500 kg-ig a 130-110-90-50 km/h sebességkorlátozás érvényes. Mivel mára az ekkora járművek konstrukciós sajátosságai, teljesítménymutatói már megegyeznek, az egységesítés csökkenti a sebességkülönbség okozta forgalmi kockázatokat.

Megszűnik a számszerűsített sebességkorlátozás a vasúti átjárókban
A lakott területen legfeljebb 30, lakott területen kívül legfeljebb 40 km/órában rögzített legnagyobb sebesség helyett a jogszabály ezentúl fokozott óvatossággal való megközelítésre figyelmezteti az autósokat. Ahol a pontos sebességkorlátozás változatlanul szükséges, ott ezt tábla kihelyezésével oldják meg.

Új táblák
A "Környezetvédelmi övezet (zóna)" jelzés alkalmazásával a sűrűn lakott területeken korlátozható a környezetet szennyezőként stigmatizált (amit eddig nem igazolt senki) gépjárművek közlekedése.
Az Európában számos helyen alkalmazott "Torlódás" táblával a ráfutásos balesetek előzhetők meg (ha figyelembe veszik) a nagy forgalmú utakon, autópályákon és ezek városi bevezető szakaszain. Ezeket változtatható jelzésképű táblán megjelenítve a valós forgalmi helyzetnek megfelelően késztetheti lassításra, az útvonal megváltoztatására, letérésre az autósokat.
A különböző fényviszonyok és időjárási körülmények között egyaránt jól látható információs táblák széles körű elterjedése érdekében rögzít a KRESZ-módosítás új szabályokat, feltételeket alkalmazásukkal kapcsolatban.

Tehergépkocsik forgalomkorlátozása a települési átkelő szakaszokon
A módosítással lehetővé válik a "Korlátozott forgalmú övezet" jelzőtáblák "Lakott terület kezdete" jelzőtáblával együtt történő kihelyezés. Ezzel a nagy forgalmú utak települési átkelő szakaszain a teljes lakott területre érvényes forgalomcsillapítás valósítható meg. A megjelölt súlyhatárt meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépkocsik ezeken az útszakaszokon nem közlekedhetnek. (Sebaj, majd mennek a mellékutcákon, zaklatva az ott lakókat, rongálva a gyengébb teherviselésre kivitelezett burkolatot. Esetleg beragadnak néhány szűkebb helyen, de ki lehet tenni a torlódás táblát).

A módosítás pontosítja a rendszámhasználat szabályait
A KRESZ eddig csupán azt írta elő, hogy a járműnek rendelkeznie kell hatósági jelzéssel. A továbbiakban kimondja azt is, hogy a rendszámot jól látható helyen és módon (nem a szélvédő mögött elfektetve!) kell a járművön elhelyezni, meglétét és állapotát indulás előtt ellenőrizni kell. A módosítást az érintett hatóságok kezdeményezték a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. Az azonosíthatóság szabálykövető magatartásra készteti a járművek vezetőit. Így az ellenőrizhetőség mellett a hatósági jelzés a biztonságos közlekedés alapfeltételeit is garantálja. A rendszám és közterület-használati engedély nélkül mellékutakon tárolt járműveket a korábbi 30 helyett már 10 nap után elszállíthatják a tulajdonos költségére. (Ajánlatos a rendszámokat „ráhegeszteni" a gépre, mert azt ellopva már 10 nap után baj van).

A módosítás pontosítja a leállósáv használatának szabályait. Tételesen rögzíti azokat a kivételes eseteket, amelyekben egy jármű a leállósávon haladhat, megállhat vagy várakozhat. Ilyen pl. a műszaki meghibásodás vagy mentés, forgalomellenőrzés, útfenntartás vagy úttisztítás. A leállósávot a használatára jogosultaknak is a lehető legkorábban el kell hagyniuk. A pontosítás a szabálytalan leállósáv használat visszaszorítását célozza. (Ez a szabály a KRESZ-nek tipikusan az a része, amit felesleges tovább szőrözni, a szabály betartatására és a megszegők szankcionálására kell nagyobb figyelmet fordítani).

A módosítás feloldja a kerékpárosok szoros jobbra tartási kötelezettségét
A kerékpárosoknak a továbbiakban nem kötelező a lassú járművekhez (kézi kocsikhoz, szénásszekerekhez) hasonlóan közvetlenül az útpadka mellett haladniuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az úttest közepén kerekezhetnének, az általános jobbra tartási kötelezettség változatlanul érvényes rájuk is. A főútvonalak és lakott területen kívüli útszakaszok esetében pedig ezt az elvárást a módosítás külön pontban nyomatékosítja, erősíti meg. (Mivel az utak széle gyakorta kátyús, burkolathiányos, repedezett, valamint a kerék megdobódása a járdaszegéllyel való érintkezés során rendkívül baleset veszélyes, a szabály ezen pontját legtöbbször a testi épség védelmében szegték meg a cangázók).

Enyhülnek az egyirányú utcák ellenkező irányú használatának feltételei
A kerékpárosok eddig is behajthattak az egyirányú utcákba ellenkező irányból két feltétel egyidejű fennállása esetén. Ehhez a lehetőséget kiegészítő táblával kellett jelezni, és az utcában kerékpársávnak is kellett lennie. A módosítás utóbbit enyhíti annyiban, hogy kijelölt kerékpársáv hiányában is közlekedhet így a kerékpáros az úttest jobb széléhez húzódva. Az egyirányú utcákban két gépkocsi nem fér ugyan el egymás mellett, de egy gépkocsi és egy kerékpár igen. (Ha mégsem, akkor nem árt tudni, hogy mivel a gépjármű nem tolathat az egyirányú utcában, a továbbhaladási előnyt ő kell élvezze). A változtatással megoldható, hogy a kerékpárosok kerékpársáv hiányában se kényszerüljenek (bár eddig sem tették) indokolatlan kerülőkre. Az olyan kereszteződések előtt, ahol a jobbra nyíló egyirányú utcából - az egyirányú utca forgalmával szemben közlekedő - kerékpáros hajthat ki, a közútkezelő köteles a kerékpárosok keresztirányú közlekedésére figyelmeztető jelzőtáblát is kihelyezni.

A kerékpárosok a továbbiakban az álló járművek mellett előre sorolhatnak
A forgalmi okokból, pl. a piros lámpánál álló járművek mellett jobbról haladhatnak előre. Ez akkor lehetséges, ha elegendő hely áll rendelkezésre, és az irányváltoztatásban nem akadályozzák az e szándékukat jelző járműveket. Így elkerülhető, hogy a lassabban induló kerékpárok a zöld jelzésre a környezetükben meglóduló gépkocsik közé szoruljanak. A motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok nem csupán az egyéb járművek mellett, hanem akár közöttük is előre gurulhatnak.

Megengedőbb sávhasználat a motorkerékpárosoknak
A módosítás minden forgalmi sáv használatát lehetővé teszi a motorkerékpárok számára a három vagy több sávos utakon. (A jobbra tartási kötelezettség azért nem szűnt meg!) Eddig ezekre a balra bekanyarodás esetét kivéve csak személygépkocsik hajthattak rá. A módosítás a kétkerekű motorkerékpárok és kétkerekű segédmotoros kerékpárok számára megengedi az autóbuszsáv használatát. Ezek a járművek a jelentős sebességkülönbség miatt nem lassítják a buszközlekedést.

A módosítás bevezeti a kerékpáros nyom és nyitott kerékpársáv fogalmait
A meghatározott burkolati jellel jelölt kerékpáros nyom a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelület. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével. A nyitott kerékpársáv az úttesten útburkolati jellel kijelölt kerékpár és az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében más jármű egyirányú közlekedésére szolgáló különleges forgalmi sáv.

A gyalogosokat érintő szabályváltozások

Biztonságosabban kelhetnek át az úton a gyalogosok
A korábbinál nyomatékosabb rendelkezés szerint a zebra felé tartó autósok csak olyan tempóban haladhatnak, hogy még előtte képesek legyenek megállni. A rendelet a vasúti átjárókhoz hasonlóan itt is általános, körülíró szabályokat megfogalmazva figyelmezteti a sebesség körültekintő megválasztására az autósokat. Indokolt esetben jelzőtábla kihelyezésével korlátozható a gyalogos átkelőhely megközelítési sebessége.

Tömegközlekedési eszközökről leszálló utas védelme
A rendelet a villamos-megállóhelyek közelében kötelező fokozott figyelmet más, menetrend szerint közlekedő járművek és az iskolabusz megállóhelyeire is kiterjeszti a gyalogosok védelme érdekében. A táblával megkülönböztetett iskolabuszok környezetében a fel- és leszállás elakadásjelzővel jelzett ideje alatt az autósok csak lassabban közlekedhetnek. (Sajnos ez a ködös megfogalmazás csak a bírák dolgát nehezíti).

Részletes szabályok a közösen használt gyalog- és kerékpárutakra
A burkolati jellel kettéválasztott gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok és kerékpárosok csak az út számukra kijelölt részén közlekedhetnek. A módosítás új sebességhatárokat vezet be a kerékpárokra, amelyek főként a gyalogosokkal közösen használt útszakaszokon növelik a közlekedés biztonságát. Így gyalog- és kerékpárúton a máshol érvényes 30-50 km/óra helyett csak legfeljebb 20 km/órával haladhatnak a biciklisták. Az új előírások kölcsönösen kimondják, hogy gyalog- és kerékpárúton egyik fél sem akadályozhatja vagy veszélyeztetheti a másik forgalmát.


Még nem láttam ugyan traffipaxot kerékpár úton haladók sebességének mérésére, vélem nem is fogok. Minden esetre a gyalogosok között cikázó futárok és egyéb állatfajták szerintem komoly veszélyforrást jelentenek, bár a kerékpársávon egyik kezében szatyorral másikban füléhez tartott telefonnal ődöngő gyalogos is bizonyára bosszantó. Ezt a közös lovat (közösen használt gyalog- és kerékpárutak) mihamarabb le kéne lőni, ugye?