Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Ezen a napon született 1901-ben Újvidéken Zelcsényi Géza mérnök, geodéta. Édesapja Pekló Béla építészmérnök, építési vállalkozó. Újvidéki (ma Novi Sad a Vajdaság fővárosa) érettségi után 1920-ban iratkozott be a budapesti Műegyetemre. Geodéziát Oltay Károlynál tanult.
Az egyetem befejezése után rövid ideig építésvezető volt egy mélyépítési cégnél, majd 1930. az állami földmérés szolgálatába állt. A budapesti 22-es Földmérési Felügyelőségen dolgozott. 1942-ben lett műszaki tanácsos a Földművelésügyi Minisztériumban.
>>>tovább
Ezen a napon nyílt meg 2008-ban a Than Károly (1834-1908) emlékkiállítás, a tudós halálának centenáriuma alkalmából. Az emlékkiállítást Várpalotán, az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeuma Nagytermében rendezték. A megnyitón prof. dr. Beck Mihály akadémikus méltatta a kiemelkedő tehetségű tudóst, oktatásszervezőt, egyetemi tanárt. >>>tovább
Ezen a napon indult útjára Bajkonurból helyi idő szerint 18 óra 20 perckor a Szojuz-36 fedélzetén az első magyar űrhajóssal, Farkas Bertalan fedélzeti mérnökkel. Az Interkozmosz program keretében repültek Valerij Kubaszov parancsnoksága alatt a Szaljut-6 űrállomásra.
Több magyar kutatóintézet dolgozta ki Farkas Bertalan programját 1976-1980 között. A kísérletekre 1980. május 26. és június 3. között került sor a Szaljut-6 űrállomás fedélzetén.
>>>tovább
Ezen a napon született 1927-ben Budapesten Marx György fizikus, akadémikus, az MTA tagja, elismert ismeretterjesztő művek írója, Kossuth-díjas. Marx 1948 és 1970 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem elméleti fizika, majd 1970 és 1998 az atomfizika tanszék oktatója volt. 1999-ben az amerikai Union College of Dudley tiszteletbeli professzora lett. 1970-től 1992-ig az Atomfizikai Tanszék vezetője. Alapvetően részecskefizikai és asztrofizikai kutatásokkal foglalkozott. >>>tovább
Díszes avatóünnepség nélkül 1859-ben ezen a napon adták át a Tiszai Pályaudvart Miskolcon. 100 évig a „miskolci" nevet viselte. Létesítésének igénye jóval korábban felmerült. Már az 1832. évi országgyűlés megállapította a Pest és Miskolc közötti vasúti kapcsolat létesítésének fontosságát. Az előkészületek azonban elhúzódtak, a forradalom is közbejött, és így csak jóval később került sor a szolnok-debreceni vasútvonal meghosszabbításaként a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc vonal kiépítésére. >>>tovább
Ezen a napon született 1912-ben Répceszentgyörgyön Bozzay Dezső Bp., 1974. nov. 21.): ipari formatervező, építő-iparművész, a modern ipari formatervezés hazai úttörőinek egyike. Anyja Bozzay Margit írónő. A budapesti Iparművészeti Iskolában 1937-ben szerzett építő-iparművész oklevelet. Hallgató korában készítette első rádióterveit. Diplomája megszerzése után a híradástechnikai iparban, a Magyarországi Philipsnél helyezkedett el. >>>tovább
Ezen a napon született 1927-ben Budapesten Oláh György (Amerikában: George Andrew Olah) kémikus, aki 1994-ben kémiai Nobel-díjat kapott „a karbokation kémiához való hozzájárulásáért". Ő a globális felmelegedés problémájára is megoldást kínáló, nagy érdeklődést kiváltó direkt metanolos tüzelőanyag-cella kidolgozója. Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban végezte. Ezután a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult kémiát, és 1949-ben doktorált. >>>tovább
Ez a nap 'A Magyar Honvédelem Napja'. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során 1849-ben e napon foglalta vissza Görgey Artúr csapataival Budát háromhetes ostrom után. (A Honvédelem Napját korábban szeptember 29-én, a Pákozdi csata napján ünnepeltük, de 1992-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel a magyar kormány e napra helyezte át).
Ezen a napon született Segesváron 1909-ben Imecs Márton építészmérnök.1949és 1958 között a kolozsvári Mechanikai Intézetben tanított, majd 1971-ig a Tehnofrig-Gépgyár (nem tévedés: 'c' nélkül!) főtervező építészmérnöke volt. Jelentősebb tervei: a Flacara Készruhagyár épülete s a Tehnofrig Gépgyár műhelyei, laboratóriumai és géptervező termei, darupályái és főbejárati épülete. Imecs Márton 1984-ben hunyt el.
Ma van a tömegtájékoztatás világnapja. Jelentős egyházi esemény is, a pápa (XVI. Benedek és II. János Pál is) rendszeresen emlékeztet a média felelősségére e napon. A mérnökök, természettudósok napjainkban fontos kérdésekben befolyásolhatják milliók véleményét, magatartását. A globális felmelegedés, az élelmiszervegyészet, a tisztítóanyagok, a mindennapi eszközeink használata során belélegzett, megérintett anyagok veszélyei mind-mind életmódbefolyásoló tényezők. Vigyázzunk a kimondott, a leírt szóval!
Ezen a napon született 1809-ben Pesten Vállas Antal csillagász, matematikus, mérnök, akadémikus, egyetemi tanár. 1841-ben adta ki röpiratát „Egy felállítandó magyar műegyetemről", mely a reformkor törekvéseinek nagy hatású megfogalmazása, s később a vonatkozó törvényjavaslat alapjául szolgált. 1851-ben kivándorolt az USA-ba. New Orleansban hajózási iskolát nyitott, majd egy tudományos akadémiát szervezett, melynek 1869-es haláláig titkára volt. >>>tovább
Ezen a napon született 1817-ben Nagylétán Irinyi János magyar vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója. Nagyváradon, majd Debrecenben tanult, kémiai ismereteit a bécsi Politechnikumban szerezte. Egyik professzorának (Meissner Pálnak) sikertelen kísérlete kapcsán jött rá a nem robbanó, zajtalan gyufa megoldásának gondolatára. Hosszú kísérletsorozat után, 1836-ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát (a gyufa fejében a foszfort nem káliumkloráttal, hanem ólom-dioxiddal keverte). >>>tovább
Ezen a napon nyílt meg 2001-ben az újonnan épített Zalaegerszeg-Muraszombat vasútvonal. Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció kimondta a kisforgalmú vasútvonalak bezárását, forgalmuk közútra terelését. A megszüntetendő vonalak listáján rajta volt a Zalalövő-Bajánsenye vonal is, melyen 1980. október 18-án szűnt meg a forgalom. Rövidesen a pályát is elbontották. A vonal a koncepció egyik utolsó áldozata volt. >>>tovább
111 évvel ezelőtt, 1899-ben ezen a napon kelt az az „Ajándékozási szerződés", melyben Konkoly (ejtsd: Konkoli) Thege Miklós a magyar államkincstárnak ajándékozta az általa alapított és fejlesztett ógyallai csillagvizsgálót teljes felszereléssel, a családi kúriával és az ehhez tartozó parkkal együtt. Az ajándékozás idején a Konkoly-obszervatóriumot negyedmillió korona értékre becsülték. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Budapesten 1937-ben Maros Imre geológus. Maros 1882. január 12-én született Budapesten. Tanársegéd a Műegyetem ásványföldtani tanszékén, majd a Földtani Intézetben működött, főleg hidrológiai és agrogeológiai kérdésekkel foglalkozott. A békásmegyeri Pünkösdforrás első ismertetője és elemzője, a főváros vízellátásával kapcsolatos hidrogeológiai szakvélemények kidolgozója volt. >>>tovább
1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át AZ EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG NEMZETKÖZI NAPJÁvá nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 ezerre tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg. Rájuk emlékezik ez a nap.
Ezen a napon születt 1909-ben Budapesten Preisich Gábor Ybl-díjas építészmérnök, akadémikus, címzetes egyetemi tanár. Preisich 1926-ban egy évet tanult Karlsruhéban a Technische Hochschule-n. Egyetemi tanulmányait 1927 és 1930 között a Budapesti Királyi József Nádor Műegyetemen fejezte be, közben Sebestyén Arthur és Bauer Emil építészek irodájában dolgozott, itt ismerkedett meg későbbi társával Vadász Mihállyal. >>>tovább
Ezen a napon született Budapesten 1881-ben  Szőllőskislaki Kármán Tódor gépészmérnök, a szuperszonikus repülés egyik megalapozója.  A budapesti Műegyetemen szerzett diplomát, ahol Bánki Donát mellett egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a Ganz Rt. mérnöke lett. Németországban tanult, majd 1912-ben visszatért Selmecbányára, de még abban az évben elfogadta az aacheni egyetem professzori ajánlatát. >>>tovább
Ezen a napon született 1787-ben Berethalmon Bielz Mihály erdélyi szász természetkutató, nyomdász. 1822-ben Nagyszebenben megalapította az első erdélyi kőnyomdát, 1848-ban életre hívta az Erdélyi Természettudósok Társaságát. Nagyszebenben hunyt el 1866. október 27-én. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1915-ben az ausztriai Aspernben Wittmann Viktor gépészmérnök, kiváló magyar repülő és repülőgépszerkesztő. Wittman 1889-ban született. Ő volt a Ganz-Danubius és a Weiss Manfréd-gyár közösen megalapította a Magyar Repülőgépgyár Rt. - ahol eleinte osztrák tervezésű, Lohner felderítőgépeket gyártottak - műszaki igazgatója. Különböző hazai és nemzetközi versenyeken számos díjat nyert s 1914-ben magassági rekordot állított fel. Repülőszerencsétlenség áldozata lett.
<< 1 2 3 4 5 8 > >>