Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Ezen a napon született 1925-ben Budapesten Abai György építészmérnök. 1953-ban szerzett oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1955-től a Fővárosi Tanács munkatársa, 1972-től az építészeti osztályt vezette. Része volt a budapesti főútvonalak egységes kialakításának koncepciójában, a fővárosi közvilágítás korszerűsítésének (neonosítás) és díszkivilágításának előkészítő munkájában, a nagy forgalmú csomópontok (Erzsébet-híd, Déli pályaudvar környéke, Baross tér) városépítészeti kialakításában. Közel félszáz szakcikk szerzője. Budapesten hunyt el 1974. december 25-án.
Ezen a napon hunyt el 1973-ban Miskolcon egy - máig is sok találgatásra okot adó üzemlátogatás közbeni balesetben dr. Vályi Péter vegyészmérnök, miniszter, miniszterelnök-helyettes. Vályi Péter Szombathelyen született 1919. december 25-én. A budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1942-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Egyetem után a bőriparban, majd a gyógyszeriparban dolgozott. >>>tovább
Időskori végelgyengülésben ezen a napon hunyt el Bécsben 1891-ben Petzvál József Miksa mérnök-matematikus, Petzval Ottó mérnök, neves egyetemi tanár bátyja, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, a Bécsi Tudományos Akadémia tagja, akinek kutatásai az elméleti és gyakorlati fénytan területén jelentősek, találmányai pedig forradalmasították a fényképezést. Szepesbélán született 1807. január 6-án német család gyermekeként született, de mindig magyarnak vallotta magát. >>>tovább
Ezen a napon született 1893-ban Budapesten Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus. Tanulmányait a Lónyai utcai református gimnáziumban végezte, majd a budapesti tudományegyetemen folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az első világháborúban medikusként vett részt, de megsebesült, és hamarosan leszerelték. Ezután külföldön: Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat, a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a fizikai-kémia terén. >>>tovább
Ezen a napon született 1737-ben Széken (Erdély) Aranka György író, tudományszervező. Javaslatára és tervei szerint alakult meg az első erdélyi magyar tudós társaság, a Magyar Nyelvmívelő Társaság, amely az anyanyelv művelésén túl a természettudományok népszerűsítésével is foglalkozott. Aranka György 1837. március 11-én hunyt el Marosvásárhelyen. >>>tovább
Ezen a napon adták át 1994-ben a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített Központi Vásárcsarnokot (Nagyvásárcsarnok). A Fővám tér 1-3. alatt található Nagycsarnok Pecz Samu építész, műegyetemi tanár tervei alapján készült el 1897-ben, a szomszédos Közgazdasági Egyetemmel együtt. Építtetése Kamermayer Károlynak, Budapest első polgármesterének nevéhez fűződik. >>>tovább
1931-ben ezen a napon 0 óra 15 perckor hozta működésbe a biatorbágyi viaduktra szerelt robbanó szerkezetét az őrült bécsi kereskedő és gyáros, Matuska Szilveszter. Korábban egy németországi és ausztriai vasúti robbantásnak is ő volt a tettese. A mélybe zuhanó mozdony és az első hat kocsi 22 ember halálát, 17 sebesülését okozta. Az életfogytig tartó büntetésből a háborús zűrzavarban a tettes megszökött. Ma már nincs a viadukton vasúti forgalom.
Ezen a napon zajlott 1988-ban Budapesten az a békés tüntetés - mintegy 70 ezer résztvevővel, - melynek inkább politikai mint szakmai nyomása miatt Németh Miklós miniszterelnök 1989. május 13-án felfüggesztette a bős-nagymarosi vízlépcső munkálatait. A szerződés felbontása után néhány évvel a felek a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordultak a vitás kérdések miatt, az ítélet mind a folyó elterelését, mind a vízlépcső-szerződés felbontását jogtalan cselekménynek minősítette. >>>tovább
Ezen a napon született 1864-ben Élesden Tellyesniczky János mérnök. Oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte 1887-ben. Pályáját a földművelésügyi minisztérium vízügyi osztályán kezdte, majd különböző folyammérnöki hivataloknál működött. 1908-tól a Morva-szabályozási kirendeltség vezető főmérnöke. 1919-ben a tiszai ügyosztály élére került. 1924-ben szerepe volt a magyar-román állandó műszaki bizottság megalakításában. >>>tovább
Ezen a napon született 1864-ben Hódoscsépányban Korbély József vízépítő mérnök. 1887-ben a budapesti műegyetemen szerzett mérnöki oklevelet. 1888-ban lépett a Berettyói Ármentesítő Társulat (Ivánfenék-Mezőtúr-Mesterszállás) szolgálatába, 1890-ben szakaszmérnök, 1891-ben a Berettyó-öblözet helyettes osztálymérnöke, 1895-től a Berettyó Vízszabályozó Társulat igazgató főmérnöke előbb Nagyváradon, majd Debrecenben. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1912-ben Ózdon Ferjentsik Miklós vaskohómérnök. Ferjentsik Jolsván, 1859. november 19-én. Műszaki tanulmányait a bécsi műegyetemen kezdte, majd Selmecbányán fejezte be, s itt vaskohász diplomát szerzett (1887). Zólyombrézón volt gyakornok, 1886-tól a selmecbányai akadémián Farbaky István mellett tanársegéd. 1890-ben Resicabányán, 1892-ben Zólyomban a martinművek üzemmérnöke volt. 1896-ban meghívták az akkor kiépült ózdi martinacélmű vezetésére. >>>tovább
1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja (International Literacy Day). Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig egy milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő. Minden évben ezen a napon az UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1985-ben Palo Altoban (USA) Pólya György matematikus, egyetemi tanár, az Académie des Sciences de Paris levező tagja (1947), az MTA tiszteletbeli tagja (1976), a zürichi műegyetem. tiszteletbeli doktora. Pólya 1888. december 13-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1905-1910 között a budapesti tudományegyetemen, 1910-11-ben a bécsi tudományegyetemen végezte. 1912-ben Budapesten Fejér Lipótnál doktorált. 1912-től 1914-ig a göttingeni és a párizsi egyetemen dolgozott. >>>tovább
Ezen a napon hunyt e 1948-ban Ludwigsburg-Würtenbergben (Németország) Kogutowicz Károly geográfus. Kogutowicz Károly 1886. február 14-én született Budapesten. Édesapja Kogutowicz Manó a magyarországi kartográfia megalapítója. Korai halálát követően fia, Károly vitte tovább az intézet vezetését és korszerűsítését. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1919-ben Balatonlellén Schulek Frigyes építész, műegyetemi tanár, az MTA tagja. Schulek Frigyes Pesten született 1841. november 19-én, felvidéki, szepességi családból származott. Diákéveinek jó részét Debrecenben töltötte, majd 1857-től a pesti főreál iskolában fejezte be tanulmányait. Az iskolai szünidőkben kőműves-segédként dolgozott, hogy kitanulja mesterségének kézi művességét. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1979-ben Budapesten (életére jellemző módon egy kisérlet bemutatása közben kapott agyvérzést) Öveges József professzor, tanár. Öveges József Pákán született 1895. november 10-én. Középfokú tanulmányait először a győri Bencés Gimnáziumban végezte. 1911-ben belépett a piarista rendbe, így tanulmányait Kecskeméten folytatta. 1912-ben a Piarista Tanító rend tagja lett. 1915-ben érettségizett jeles eredménnyel. >>>tovább
Ezen a napon született 1893-ban Késmárkon Schulek Elemér gyógyszervegyész. A családi hagyományokat folytatva választotta a gyógyszerész szakot a budapesti egyetemen. 1920-ban doktorált és a Kémiai Intézetben tanársegédként kezdte pályáját. Hosszabb tanulmányutakat tett Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, számos higiéniai intézetet keresett fel, mivel 1927-ben az újonnan alapított Országos Közegészségügyi Intézet kémiai osztályára került és annak hamarosan vezetője lett. >>>tovább
Ezen a napon született 1888-ban Kassán Haltenberger Mihály geográfus. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Németországban végezte, Greifswaldban doktorált 1911-ben. Az olasz és a svájci Alpokban járt tanulmányúton, sőt, 1912-13-ban ösztöndíjasként az Amerikai Egyesült Államokban élt. 1918-ban lett a budapesti egyetem magántanára: leíró földrajzot adott elő. >>>tovább
Ezen a napon született 1902-ben Abonyban Valkó Imre kolloidkémikus, textilvegyész. Gimnáziumi tanulmányait a budapesti Kölcsey Ferenc reálgimnáziumban végezte, majd a bécsi tudományegyetemen folytatta. 1928-29-ben Budapesten a Magyar Ruggyantaárugyár kutatómérnöke volt. 1929-38 között a ludwigshafeni I. G. Farbenindustrie laboratóriumának kutatója. 1939-ben családjával Kanadába költözött. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1991-ben Miskolcon Dr.Szabó Gyula tanár, amatőrcsillagász, a miskolci Uránia Csillagvizsgáló, valamint a Mesterségeshold-követő állomás vezetője. Szabó Gyula 1914. június 7-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gacsályon. 1937-ben a debreceni Tisza István Tudományegyetemen földrajz-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1963-ban a szegedi Tudományegyetemen Summa Cum Laude minősítéssel védte meg a barlangok mikroklímájáról írt doktori disszertációját. >>>tovább
<< 1 2 3 4 5 13 > >>